Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021Datum konání:
10.5.2021

Mateřská škola

Od pondělí 10. května 2021 mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez omezení počtu dětí ve třídě, bez povinnosti testování dětí a bez povinnosti nosit ochranný prostředek (roušku) k zakrytí úst a nosu.

Do mateřské školy se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy).

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek (roušku) k zakrytí úst a nosu.

V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Vstup do budovy mateřské školy je povolen (s výjimkou dětí z mateřské školy) pouze s certifikovaným respirátorem.

Podrobnosti k provozu mateřské školy - viz Předškolní poradna (predskolniporadna.cz):

Otevírání MŠ a vše, co se může hodit


Základní škola
Od pondělí 12. dubna 2021 byla v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně základních škol.

Od pondělí 3. května 2021 byla v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. dubna 2021 obnovena prezenční výuka žáků 2. stupně základních škol v určených krajích, včetně Plzeňského kraje.

Od pondělí 10. května 2021 je v souladu s novelizovaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. května 2021 obnovena prezenční výuka žáků 2. stupně základních škol ve všech krajích.

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Pro všechny ročníky 1. i 2. stupně ZŠ Kolinec platí rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
Žáci 1. až 9. ročníku ZŠ Kolinec se budou vzdělávat kombinovaně, budou se střídat po týdnech dle následujícího rozpisu:
10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 - 1. stupeň: prezenčně 3., 4. a 5. ročník, distančně 1. a 2. ročník,

10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 - 2. stupeň: prezenčně 8. a 9. ročník, distančně 6. a 7. ročník,

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 - 1. stupeň: prezenčně 1. a 2. ročník, distančně 3., 4. a 5. ročník,

17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 - 2. stupeň: prezenčně 6. a 7. ročník, distančně 8. a 9. ročník,

Prezenční i distanční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu.

Žáci 1. stupně základní školy vzdělávající se v příslušném týdnu distančně, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí (podrobnosti viz odkaz), mají možnost v tomto týdnu docházet do školní družiny a vzdělávat se distanční formou výuky ve škole. Zákonní zástupci těchto žáků musí doložit potvrzení zaměstnavatele.

Vstup do budovy základní školy je povolen pouze s certifikovaným respirátorem, u žáků s chirurgickou rouškou.

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).

Testování
Podmínkou prezenční výuky žáků základní školy ve škole je testování neinvazivními antigenními testy (testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu).

Žáci 1. stupně se testují pouze jedenkrát týdně (v pondělí). 
Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu, preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy - při příchodu do ranní družiny se žák otestuje a při přechodu do třídy už poté test nepodstupuje.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Žáci 2. stupně se testují dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek). 
1. test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu, preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy). 

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo absolvovali test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

Podrobnosti k testování: 

TESTOVANI.EDU.CZ


Testování "Singcelean testy" od pondělí 26. 4. 2021: 

Video testování ve škole - Singcelean testy

 

Instruktážní leták – Singcelean testy (PDF)


Z důvodu testování je třeba přijít do školy v testovacích dnech (v pondělí a ve čtvrtek) nejpozději do 7:45.

Test si bude dělat každý žák samoodběrem (za asistence určeného pedagogického pracovníka základní školy), test položí na určené místo, kde test setrvá (cca 15 minut) až do odečtu, který provede a zaznamená určený pedagogický pracovník základní školy. 

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce žáka).

Neotestovaný žák nemůže do ZŠ.

Pokud s testováním žáků zákonní zástupci nesouhlasí, je možné žáka omluvit běžným způsobem. Takovému žáku však není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání.

Pokud žák nebude v den, kdy se provádí testování přítomen, je nutné domluvit se o způsobu testování předem.


Organizace výuky

Příchod do školy 
umožněn žákům, kteří nebudou navštěvovat ranní školní družinu, od 7:30 do 7:45 hlavním vchodem.
V testovacích dnech následuje testování - viz výše.
Ukončení vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých tříd, oběd přihlášených žáků ve školní jídelně a odpolední školní družina pro přihlášené žáky - provoz viz níže.

Žák přichází a odchází sám, cestou do školy a ze školy je povinen dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Při pobytu ve škole nutno dodržovat hygienická opatření!

V rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat sportovní činnosti ve vnějších prostorech (venku), umožňují-li jiná mimořádná opatření osobní přítomnost na vzdělávání. Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik).

Již od pondělí 3. 5. 2021 se tedy mohou konat hodiny tělesné výchovy v rámci platných podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti.
Žáci si do školy donesou vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv na ven.
Pouze v případě velmi nepříznivého počasí bude probíhat teoretická příprava ve třídě.

Stále platí zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy (podrobnosti viz odkaz).

Veškerý pobyt v prostorách školy (s výjimkou hodin tělesné výchovy - viz výše) je pro žáky v rouškách včetně vycházek.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení použitých roušek. Pokud bude dítě navštěvovat školní družinu, doporučujeme 3 roušky. Prosíme zákonné zástupce o denní kontrolování stavu a počtu roušek ve školním batohu!

 

Žáci 1. i 2. stupně ZŠ Kolinec se budou i nadále v příslušném týdnu (dle rotace) povinně vzdělávat distančním způsobem.

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem:

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem


Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví:

Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví


Úkoly budou žákům průběžně zadávány vyučujícími jednotlivých předmětů (popř. na 1. stupni třídními učiteli) v Google Classroom, popř. formou školního e-mailu žáků 1. až 9. ročníku (např. jnovak(zavináč)zsmskolinec(tečka)cz).

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby dohlédli na plnění zadaných úkolů!

Zpřístupnění celého obsahu Didakta.cz pro žáky v domácnosti

Odkazy na webové stránky pro domácí výuku

Distanční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu. 

Informace k ošetřovnému - viz webové stránky MPSV.

 

Školní družina
Od pondělí 10. května 2021 školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu v obvyklém čase:
ranní školní družina od 6:30 do 7:30
- odpolední školní družina do 16:00


Školní jídelna
Od pondělí 10. května 2021 se mohou ve školní jídelně prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu nosu a úst (podrobněji viz výše), s výjimkou doby konzumace stravy.

Od pondělí 10. května 2021 budou mít všichni žáci, kteří mají daný týden prezenční výuku, a všechny děti z mateřské školy, oběd automaticky přihlášen.

V případě odhlášení oběda musí zákonný zástupce oběd svému dítěti odhlásit nejpozději v pondělí 10. 5. 2021 do 7:00 hodin.
Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče.
Žáci, kteří se v daném týdnu neúčastní prezenční výuky, mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, případný zájem o odběr stravy do jídlonosiče si zákonní zástupci domluví s vedoucí školní jídelny.
Vydání oběda do jídlonosiče z označeného výdejového okénka u školní kuchyně v době od 11:00 do 11:30 - prosíme o dodržování stanovené doby.

 

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - viz web koronavirus.edu.cz

Nejdůležitější odkazy a zdroje - viz web koronavirus.edu.cz

  

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 (PDF)

 

Organizace provozu školy může být průběžně upravena. 

Případné další informace budou upřesněny na webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce dětí a žáků o pravidelné sledování těchto informací na webových stránkách školy.