Oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy Kolinec

Krátce o naší škole
______________________________________________________________________________
Naše škola patří v současné době mezi nejmenší úplné základní školy okresu Klatovy. 
V budově bývalého zámku funguje od roku 1921, kdy jej kolinecká obec koupila od hraběte dr. Taffeho. 
Zásadní přestavbou prošla v letech 1965 – 1969, kdy mimo celkové rekonstrukce bylo přistavěno křídlo do parku. V osmdesátých letech byl u školy upraven sportovní areál a v letech 1991 – 1994 přistavěna nová sportovní hala.
Od 1. 7. 1994 je škola právním subjektem, příspěvkovou organizací
Obce Kolinec. Postupně je opravena střecha, fasáda, doplněna izolace stropů. Po povodni v roce 2002 bylo opraveno celé zatopené přízemí objektu.
Od roku 2003 je součástí školy mateřská škola, která byla do objektu školy též v roce 2005 přestěhována. 
V roce 2010 byla část šaten základní školy přestavěna na druhou třídu mateřské školy. Tato třída byla v roce 2018 v rámci projektu: "Zvýšení kapacity mateřské školy v Kolinci" nově přestavěna s cílem navýšení kapacity mateřské školy:
Název projektu: Zvýšení kapacity mateřské školy v Kolinci
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007221
Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program a MAS Pošumaví).
Hlavním cílem předkládaného projektu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání podporou investic do přístavby a stavebních úprav Mateřské školy v Kolinci a rozmělnění bariér pro zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
logo.jpg