Oficiální stránky Základní školy a Mateřské školy Kolinec
Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola

Mateřská škola
logo
Mateřská škola je od roku 2003 součástí Základní školy a Mateřské školy Kolinec, příspěvková organizace a v roce 2005 byla do objektu školy též přestěhována.
V roce 2010 byla část šaten základní školy přestavěna na druhou třídu mateřské školy. Tato třída byla v roce 2018 v rámci projektu: "Zvýšení kapacity mateřské školy v Kolinci" nově přestavěna s cílem navýšení kapacity mateřské školy:
Název projektu: Zvýšení kapacity mateřské školy v Kolinci
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007221
Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program a MAS Pošumaví).
Hlavním cílem předkládaného projektu je zajistit rovný přístup ke vzdělávání podporou investic do přístavby a stavebních úprav Mateřské školy v Kolinci a rozmělnění bariér pro zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.