Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021Datum konání:
12.4.2021

Aktualizace - pátek 16. 4. 2021

Návrat dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a mladších dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí, do mateřské školy a návrat žáků 1. stupně do základní školy od pondělí 12. dubna 2021 v rámci první fáze otevírání škol

Podmínkou návratu dětí a žáků do školy je testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek, testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu).

K testování se může dostavit dítě nebo žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy). 

Testovat se nemusí děti a žáci, kteří doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo absolvovali test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

Podrobnosti k testování: 

TESTOVANI.EDU.CZ

 

Video testování ve škole – LEPU testy

 

Instruktážní leták – LEPU testy (PDF)

   

Mateřská škola
Od pondělí 12. dubna 2021 je v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 otevřená MŠ Kolinec pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a pro mladší děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí (podrobnosti viz odkaz). Zákonní zástupci mladšího dítěte, kteří jsou zaměstnanci vybraných profesí, musí doložit potvrzení zaměstnavatele.

Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy), vstup do budovy mateřské školy je povolen (s výjimkou dětí z mateřské školy) pouze s certifikovaným respirátorem.

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

Testování
Z důvodu testování je třeba přivést dítě do mateřské školy v testovacích dnech (v pondělí a ve čtvrtek) nejpozději do 7:45.

Test bude dělat svému dítěti (za asistence určeného pedagogického pracovníka mateřské školy) zákonný zástupce dítěte přivádějící dítě do mateřské školy, který odebraný test označí jménem dítěte, položí jej na určené místo, kde test setrvá (cca 10 - 15 minut) až do odečtu, který provede a zaznamená určený pedagogický pracovník mateřské školy.

Neotestované dítě nemůže do MŠ.

Pokud s testováním dětí zákonní zástupci nesouhlasí, je možné dítě omluvit běžným způsobem. Takovému dítěti však není mateřská škola povinna poskytovat distanční vzdělávání.

Pokud dítě nebude v den, kdy se provádí testování přítomno, je nutné domluvit se o způsobu testování předem.

Podrobnosti k provozu mateřské školy - viz Předškolní poradna (predskolniporadna.cz):

Otevírání MŠ a vše, co se může hodit


Distanční výuka mladších dětí 

Od pondělí 12. dubna 2021 bude pokračovat dobrovolná distanční výuka mladších dětí formou asynchronní on-line výuky. Úkoly budou těmto dětem, které budou mít o tuto formu vzdělávání zájem, průběžně zadávány v Google Classroom formou společného školního e-mailu (materskaskolka(zavináč)zsmskolinec(tečka)cz).

Distanční výuka je pro mladší děti dobrovolná. Distanční vzdělávání bude probíhat nenásilnou formou tak, aby děti ani jejich zákonné zástupce zbytečně nepřetěžovalo, nenudilo a neunavovalo, se snahou nabízet činnosti přinášející dětem i zákonným zástupcům užitek i radost včetně různých nápadů a námětů, videí a odkazů na webové stránky. 

Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem:

Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole


Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví:

Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví

 

Informace k ošetřovnému - viz webové stránky MPSV.

 

Základní škola
Od pondělí 12. dubna 2021 je v souladu s Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 obnovena prezenční výuka žáků 1. stupně základních škol.
Pro všechny ročníky 1. stupně ZŠ Kolinec platí rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
Žáci 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec se budou vzdělávat kombinovaně, budou se střídat po týdnech dle následujícího rozpisu:
12. 4. 2021 – 16. 4. 2021 - prezenčně 3., 4. a 5. ročník, distančně 1. a 2. ročník,
19. 4. 2021 – 23. 4. 2021 - prezenčně 1. a 2. ročník, distančně 3., 4. a 5. ročník.
Prezenční i distanční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu.

Žáci 1. stupně základní školy vzdělávající se v příslušném týdnu distančně, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí (podrobnosti viz odkaz), mají možnost v tomto týdnu docházet do školní družiny a vzdělávat se distanční formou výuky ve škole. Zákonní zástupci těchto žáků musí doložit potvrzení zaměstnavatele.

Vstup do budovy základní školy je povolen pouze s certifikovaným respirátorem, u žáků s chirurgickou rouškou.

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).

Testování
Z důvodu testování je třeba přijít do školy v testovacích dnech (v pondělí a ve čtvrtek) nejpozději do 7:45 (podrobné informace zašlou / zaslali třídní učitelé formou školního e-mailu žáků 1. až 5. ročníku (např. jnovak(zavináč)zsmskolinec(tečka)cz).

Test si bude dělat každý žák samoodběrem (za asistence určeného pedagogického pracovníka základní školy), test položí na určené místo, kde test setrvá (cca 15 minut) až do odečtu, který provede a zaznamená určený pedagogický pracovník základní školy. 

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce žáka).

Neotestovaný žák nemůže do ZŠ.

Pokud s testováním žáků zákonní zástupci nesouhlasí, je možné žáka omluvit běžným způsobem. Takovému žáku však není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání.

Pokud žák nebude v den, kdy se provádí testování přítomen, je nutné domluvit se o způsobu testování předem.

Organizace výuky
Příchod do školy 
umožněn žákům, kteří nebudou navštěvovat ranní školní družinu, od 7:30 do 7:45 hlavním vchodem.
V testovacích dnech následuje testování - viz výše.
Ukončení vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých tříd, oběd přihlášených žáků ve školní jídelně a odpolední školní družina pro přihlášené žáky - provoz viz níže.

Žák přichází a odchází sám, cestou do školy a ze školy je povinen dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Při pobytu ve škole nutno dodržovat hygienická opatření!

Místo tělesné výchovy (zakázány sportovní činnosti) se budou konat vycházky (vhodné oblečení a obuv) a teoretická příprava, stále platí zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy.

Veškerý pobyt v prostorách školy je pro žáky v rouškách včetně vycházek.

Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení použitých roušek. Pokud bude dítě navštěvovat školní družinu, doporučujeme 3 roušky. Prosíme zákonné zástupce o denní kontrolování stavu a počtu roušek ve školním batohu!


Žáci 2. stupně (6. až 9. ročníku) ZŠ Kolinec se budou i nadále povinně vzdělávat distančním způsobem.

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem:

Metodika pro vzdělávání distančním způsobem


Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví:

Metodické doporučení pro školy k distanční výuce a duševnímu zdraví


Úkoly budou žákům průběžně zadávány vyučujícími jednotlivých předmětů (popř. na 1. stupni třídními učiteli) v Google Classroom, popř. formou školního e-mailu žáků 1. až 9. ročníku (např. jnovak(zavináč)zsmskolinec(tečka)cz).

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby dohlédli na plnění zadaných úkolů!

Zpřístupnění celého obsahu Didakta.cz pro žáky v domácnosti

Odkazy na webové stránky pro domácí výuku

Distanční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu. 

Informace k ošetřovnému - viz webové stránky MPSV.

 

Školní družina
V pondělí 12. dubna 2021 a v úterý 13. dubna 2021 není školní družina v provozu.

Od středy 14. dubna 2021 do pátku 16. dubna 2021 školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu:
ranní školní družina od 7:00 do 7:30
- odpolední školní družina do 14:00

Od pondělí 19. dubna 2021 školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu v obvyklém čase:
ranní školní družina od 6:30 do 7:30
- odpolední školní družina do 16:00


Školní jídelna
Od pondělí 12. dubna 2021 se mohou ve školní jídelně prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu nosu a úst (podrobněji viz výše), s výjimkou doby konzumace stravy.
Od pondělí 12. dubna 2021 budou mít všichni žáci, kteří mají daný týden prezenční výuku, a všichni předškolácioběd automaticky přihlášen.
V případě odhlášení oběda musí zákonný zástupce oběd svému dítěti odhlásit nejpozději v pondělí 12. 4. 2021 (popř. 19. 4. 2021) do 7:00 hodin.
Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče.
Žáci, kteří se v daném týdnu neúčastní prezenční výuky, mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd, případný zájem o odběr stravy do jídlonosiče si zákonní zástupci domluví s vedoucí školní jídelny.
Vydání oběda do jídlonosiče z označeného výdejového okénka u školní kuchyně v době od 11:00 do 11:30 - prosíme o dodržování stanovené doby.

 

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - viz web koronavirus.edu.cz

Nejdůležitější odkazy a zdroje - viz web koronavirus.edu.cz

 

FAQ k první fázi návratu do škol

 

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

   

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4 2021 (PDF) 

 

Informace ke změnám v provozu škol od 13. a 19. 4. 2021 (PDF) 

 

Organizace provozu školy může být průběžně upravena. 

Případné další informace budou upřesněny na webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce dětí a žáků o pravidelné sledování těchto informací na webových stránkách školy.