Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 6. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 6. 2021Datum konání:
15.6.2021

Mateřská škola

Již od pondělí 10. května 2021 mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez omezení počtu dětí ve třídě, bez povinnosti testování dětí a bez povinnosti nosit ochranný prostředek (roušku) k zakrytí úst a nosu.

Do mateřské školy se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy).

Vstup do budovy mateřské školy je povolen (s výjimkou dětí z mateřské školy) pouze s certifikovaným respirátorem.

Od 8. 6. 2021 respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v mateřské škole. Respirátor v mateřské škole musí nosit i nadále rodiče a nepedagogičtí pracovníci (školní asistenti, provozní zaměstnanci).

V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Již od pondělí 24. 5. 2021 je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Podrobnosti k provozu mateřské školy - viz Předškolní poradna (predskolniporadna.cz):

Otevírání MŠ a vše, co se může hodit


Základní škola

Již od pondělí 24. května 2021 je v souladu s novelizovaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021 obnovena prezenční výuka žáků 1. i 2. stupně základních škol bez rotace v celé ČR.

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Všechny ročníky 1. i 2. stupně ZŠ Kolinec se vzdělávají formou prezenční výuky bez rotace.

Prezenční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu.

Vstup do budovy základní školy je povolen pouze s certifikovaným respirátorem, u žáků s chirurgickou rouškou.

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).

Testování
Podmínkou prezenční výuky žáků základní školy ve škole je testování neinvazivními antigenními testy (testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu).

Žáci 1 i 2. stupně se testují pouze jedenkrát týdně (v pondělí). 
Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu, preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy - při příchodu do ranní družiny se žák otestuje a při přechodu do třídy už poté test nepodstupuje.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy). 

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní nebo absolvovali test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

Podrobnosti k testování: 

TESTOVANI.EDU.CZ


Testování "SEJOY testy" od pondělí 24. 5. 2021 - všichni žáci ZŠ Kolinec: 

Video testování ve škole - SEJOY testy

 

Instruktážní leták – SEJOY testy (PDF)

 

Z důvodu testování je třeba přijít do školy v testovacím dnu (v pondělí) nejpozději do 7:45.

Test si bude dělat každý žák samoodběrem (za asistence určeného pedagogického pracovníka základní školy), test položí na určené místo, kde test setrvá (cca 15 až 20 minut) až do odečtu, který provede a zaznamená určený pedagogický pracovník základní školy. 

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce žáka).

Neotestovaný žák nemůže do ZŠ.

Pokud s testováním žáků zákonní zástupci nesouhlasí, je možné žáka omluvit běžným způsobem. Takovému žáku však není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání.

Pokud žák nebude v den, kdy se provádí testování přítomen, je nutné domluvit se o způsobu testování předem.


Organizace výuky

Příchod do školy 
umožněn žákům, kteří nebudou navštěvovat ranní školní družinu, od 7:30 do 7:45 hlavním vchodem.
V testovacím dnu následuje testování - viz výše.
Ukončení vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých tříd, oběd přihlášených žáků ve školní jídelně a odpolední školní družina pro přihlášené žáky - provoz viz níže.

Žák přichází a odchází sám, cestou do školy a ze školy je povinen dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Při pobytu ve škole nutno dodržovat i nadále platná hygienická opatření!

Pobyt v prostorách školy je pro žáky v rouškách (s výjimkou doby vyučování a pobytu venku - viz níže).

Od 8. 6. 2021 nemusí mít žáci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
Od 8. 6. 2021 nemusí mít pedagogičtí pracovníci během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně.
Uvedené platí nově od 15. 6. 2021 ve všech krajích. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
O přestávkách a ve společných prostorách tak zůstává povinnost nošení roušek!

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol.
Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.
Žáci si do školy donesou vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv na ven i do tělocvičny. 
 

Školní družina
Školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu v obvyklém čase:
ranní školní družina od 6:30 do 7:30
- odpolední školní družina do 16:00


Školní jídelna
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat všichni žáci v prezenční výuce.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu nosu a úst (podrobněji viz výše), s výjimkou doby konzumace stravy.

V případě odhlášení oběda musí zákonný zástupce oběd svému dítěti odhlásit nejpozději daný den ráno do 7:00 hodin.
Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče.

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - viz web koronavirus.edu.cz

Nejdůležitější odkazy a zdroje - viz web koronavirus.edu.cz

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 6. 2021 (PDF)

 

Organizace provozu školy může být průběžně upravena. 

Případné další informace budou upřesněny na webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce dětí a žáků o pravidelné sledování těchto informací na webových stránkách školy.