Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 a od 1. 6. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 a od 1. 6. 2021Datum konání:
31.5.2021

Mateřská škola

Již od pondělí 10. května 2021 mateřské školy otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez omezení počtu dětí ve třídě, bez povinnosti testování dětí a bez povinnosti nosit ochranný prostředek (roušku) k zakrytí úst a nosu.

Do mateřské školy se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy).

V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek (roušku) k zakrytí úst a nosu.

V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny uvnitř i venku.

Již od pondělí 24. 5. 2021 je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Vstup do budovy mateřské školy je povolen (s výjimkou dětí z mateřské školy) pouze s certifikovaným respirátorem.

Podrobnosti k provozu mateřské školy - viz Předškolní poradna (predskolniporadna.cz):

Otevírání MŠ a vše, co se může hodit


Základní škola

Již od pondělí 24. května 2021 je v souladu s novelizovaným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. května 2021 obnovena prezenční výuka žáků 1. i 2. stupně základních škol bez rotace v celé ČR.

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Všechny ročníky 1. i 2. stupně ZŠ Kolinec se vzdělávají formou prezenční výuky bez rotace.

Prezenční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu.

Vstup do budovy základní školy je povolen pouze s certifikovaným respirátorem, u žáků s chirurgickou rouškou.

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).

Testování
Podmínkou prezenční výuky žáků základní školy ve škole je testování neinvazivními antigenními testy (testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu).

Žáci 1 i 2. stupně se testují pouze jedenkrát týdně (v pondělí). 
Test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu, preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy - při příchodu do ranní družiny se žák otestuje a při přechodu do třídy už poté test nepodstupuje.
Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená tělesná teplota; suchý kašel; dušnost; zažívací obtíže jako jsou nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem; ztráta chuti a čichu; bolest v krku; bolest svalů a kloubů; rýma / ucpaný nos; bolest hlavy). 

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží, že prodělali COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní nebo absolvovali test ve zdravotnickém zařízení a doloží potvrzení ne starší 48 hodin.

Podrobnosti k testování: 

TESTOVANI.EDU.CZ


Testování "SEJOY testy" od pondělí 24. 5. 2021 - všichni žáci ZŠ Kolinec: 

Video testování ve škole - SEJOY testy

 

Instruktážní leták – SEJOY testy (PDF)

 

Z důvodu testování je třeba přijít do školy v testovacím dnu (v pondělí) nejpozději do 7:45.

Test si bude dělat každý žák samoodběrem (za asistence určeného pedagogického pracovníka základní školy), test položí na určené místo, kde test setrvá (cca 15 až 20 minut) až do odečtu, který provede a zaznamená určený pedagogický pracovník základní školy. 

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce žáka).

Neotestovaný žák nemůže do ZŠ.

Pokud s testováním žáků zákonní zástupci nesouhlasí, je možné žáka omluvit běžným způsobem. Takovému žáku však není škola povinna poskytovat distanční vzdělávání.

Pokud žák nebude v den, kdy se provádí testování přítomen, je nutné domluvit se o způsobu testování předem.


Organizace výuky

Příchod do školy 
umožněn žákům, kteří nebudou navštěvovat ranní školní družinu, od 7:30 do 7:45 hlavním vchodem.
V testovacím dnu následuje testování - viz výše.
Ukončení vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých tříd, oběd přihlášených žáků ve školní jídelně a odpolední školní družina pro přihlášené žáky - provoz viz níže.

Žák přichází a odchází sám, cestou do školy a ze školy je povinen dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Při pobytu ve škole nutno dodržovat hygienická opatření!

Pobyt v prostorách školy je pro žáky v rouškách (s výjimkou hodin tělesné výchovy a pobytu venku - viz níže).

Každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a igelitový sáček na uložení použitých roušek. Pokud bude dítě navštěvovat školní družinu, doporučujeme 3 roušky. 
Prosíme zákonné zástupce o denní kontrolování stavu a počtu roušek ve školním batohu!

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

S účinností ode dne 31. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se i nadále omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že součástí vzdělávání není zpěv (s výjimkami viz odkaz).

Již od pondělí 24. 5. 2021 jsou v rámci provozu škol a školských zařízení umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.
Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech bez těchto omezení.
Žáci si do školy donesou vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv na ven i do tělocvičny. 
 

Školní družina
Od pondělí 31. května 2021 školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu v obvyklém čase:
ranní školní družina od 6:30 do 7:30
- odpolední školní družina do 16:00


Školní jídelna
Od pondělí 31. května 2021 se mohou ve školní jídelně prezenčně stravovat všichni žáci v prezenční výuce.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranu nosu a úst (podrobněji viz výše), s výjimkou doby konzumace stravy.

Od pondělí 31. května 2021 budou mít všichni žáci, kteří mají přihlášené obědy, a všechny děti z mateřské školy, oběd automaticky přihlášen.

V případě odhlášení oběda musí zákonný zástupce oběd svému dítěti odhlásit nejpozději daný den ráno do 7:00 hodin.
Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče.

Podrobnosti - viz webové stránky MŠMT.

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru - viz web koronavirus.edu.cz

Nejdůležitější odkazy a zdroje - viz web koronavirus.edu.cz

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 (PDF)

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2021 (PDF)

 

Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 (PDF)

 

Organizace provozu školy může být průběžně upravena. 

Případné další informace budou upřesněny na webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce dětí a žáků o pravidelné sledování těchto informací na webových stránkách školy.