Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Historie aktualit > Historie aktualit - školní rok 2021/2022 > Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 9. 2021Datum konání:
1.9.2021

Mateřská škola
Mateřská škola je otevřena pro všechny děti v běžném režimu.

Do mateřské školy se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Vstup do budovy mateřské školy je povolen (s výjimkou dětí z mateřské školy) pouze s certifikovaným respirátorem.

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v mateřské škole.

 Informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2021/2022 (PDF)

 

Základní škola
Všechny ročníky 1. i 2. stupně ZŠ Kolinec se vzdělávají formou prezenční výuky.

Prezenční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu.

Do základní školy se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (u osob starších 15 let certifikovaným respirátorem, u žáků alespoň chirurgickou rouškou - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).

 

Testování
Preventivní screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy GENRUI pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) ve stanovených termínech: středa 1. 9. 2021, pondělí 6. 9. 2021 a čtvrtek 9. 9. 2021.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu – je nutné domluvit se předem.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování). 

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

 

Podrobnosti k testování: 

Testování ve školství


Testování "Genrui testy" - středa 1. 9. 2021, pondělí 6. 9. 2021 a čtvrtek 9. 9. 2021 - všichni žáci ZŠ Kolinec: 

Video testování ve škole - Genrui testy

 

Instruktážní leták – Genrui testy (PDF)

 

Organizace výuky
Příchod do školy 
umožněn žákům, kteří nebudou navštěvovat ranní školní družinu, od 7:30 do 7:45 hlavním vchodem.

V testovacím dnu následuje testování - viz výše.

Ukončení vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých tříd, oběd přihlášených žáků ve školní jídelně a odpolední školní družina pro přihlášené žáky - provoz viz níže.

Žák přichází a odchází sám, cestou do školy a ze školy je povinen dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

 

Školní družina
Školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu od čtvrtka 2. 9. 2021 v obvyklém čase:
ranní školní družina od 6:30 do 7:30
- odpolední školní družina do 16:00


Školní jídelna
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat všichni žáci v prezenční výuce.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 budou mít všichni žáci oběd automaticky PŘIHLÁŠEN. 
V případě odhlášení oběda musí zákonný zástupce oběd svému dítěti odhlásit nejpozději daný den ráno do 7:00 hodin.
Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče.

 

Při pobytu ve škole nutno dodržovat platná hygienická opatření!

 

Informace k provozu základní školy ve školním roce 2021/2022 (PDF)


Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 (PDF)


Tato pravidla vycházejí z manuálu MŠMT:  

„Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 - Provoz a testování“ (PDF)

 

Webové stránky MŠMT 

Podpora MŠMT v době COVID-19


Organizace provozu školy může být průběžně upravena. 

Případné další informace budou upřesněny na webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce dětí a žáků o pravidelné sledování těchto informací na webových stránkách školy.