Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Historie aktualit > Historie aktualit - školní rok 2021/2022 > Informace k provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 13. 9. 2021Datum konání:
13.9.2021

Mateřská škola
Mateřská škola je otevřena pro všechny děti v běžném režimu.

Do mateřské školy se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Vstup do budovy mateřské školy je povolen (s výjimkou dětí z mateřské školy) pouze s certifikovaným respirátorem.

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v mateřské škole.

 Informace k provozu mateřské školy ve školním roce 2021/2022 (PDF)

 

Základní škola
Všechny ročníky 1. i 2. stupně ZŠ Kolinec se vzdělávají formou prezenční výuky.

Prezenční výuka je povinná, platí omlouvání žáků dle školního řádu.

Do základní školy se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (u osob starších 15 let certifikovaným respirátorem, u žáků alespoň chirurgickou rouškou - zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd).

 

Testování
Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

 

Organizace výuky
Příchod do školy 
umožněn žákům, kteří nebudou navštěvovat ranní školní družinu, od 7:30 do 7:45 hlavním vchodem.

Ukončení vyučování podle platného rozvrhu vyučovacích hodin jednotlivých tříd, oběd přihlášených žáků ve školní jídelně a odpolední školní družina pro přihlášené žáky - provoz viz níže.

Žák přichází a odchází sám, cestou do školy a ze školy je povinen dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

 

Školní družina
Školní družina pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku ZŠ Kolinec v provozu v obvyklém čase:
ranní školní družina od 6:30 do 7:30
- odpolední školní družina do 16:00


Školní jídelna
Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat všichni žáci v prezenční výuce.

V případě odhlášení oběda musí zákonný zástupce oběd svému dítěti odhlásit nejpozději daný den ráno do 7:00 hodin.
Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce první den nemoci odebrat jídlo do jídlonosiče.

 

Při pobytu ve škole nutno dodržovat platná hygienická opatření!

 

Informace k provozu základní školy ve školním roce 2021/2022 (PDF)


Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 (PDF)


Tato pravidla vycházejí z manuálu MŠMT:  

„Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 - Provoz a testování“ (PDF)

 

Webové stránky MŠMT 

Podpora MŠMT v době COVID-19

 

Informace pro školy a školská zařízení k provozu od 13. 9. 2021 (PDF)


Organizace provozu školy může být průběžně upravena. 

Případné další informace budou upřesněny na webových stránkách školy.

Žádáme zákonné zástupce dětí a žáků o pravidelné sledování těchto informací na webových stránkách školy.